Jagtforeningen

Øer Maritime Ferieby ligger i en unik naturperle. Det over 100 ha store naturområde udgøres af vådområder – tæt krat/skov, mose, hede, strandenge.

Gennem årerne har der altid været drevet jagt på området af forskellige jagtforeninger med medlemmer, der for hovedpartens vedkommende ikke havde noget med Øer at gøre.

I 2014 udløb jagtaftalen med den jagtforening der havde jagtretten – og herved fik beboerne i Øer Maritime Ferieby muligheden for at etablere en jagtforening udelukkende for ejere af huse i Øer Maritime Ferieby. Herved blev Øer Maritime Jagtforening etableret i 2014 – således at beboerne på Øer Maritime selv har retten til brug af naturområdet.

Jagtforeningen er ved en jagtkontrakt underlagt Ejerforeningen – og betaler en kontraktlig pristalsreguleret jagtleje.

Formålet er at drive jagt på naturområderne tilhørende Øer Maritime – samt aktivt at medvirke til pleje og vedligeholdelse af naturen.

For at være medlem skal man være husejer og medlem af ejerforeningen. Af hensyn til jagttryk og sikkerhed er medlemsantallet maksimeret til 12 personer.

Der gennemføres i alt 4 jagter i efteråret/vinter fra oktober til januar. Når der drives jagt i et naturområde med flere brugere, er kravet om sikkerhed naturligvis absolut afgørende. Ved hver jagt er udpeget en jagtleder, der er ansvarlig for overholdelse af alle jagtforskrifter og etiketter. Jagtdagene kan ses i ”opslagsboksen” for enden af restauranten og via ”Nyhedsbrev”.

 I området er en fin bestand råvildt som plejes og reguleres. Der ses en del harer og ræve. I vådområderne og langs molerne er der en stor bestand af ænder og gæs.

For yderligere information, kontakt Palle Baunsgaard på
Tlf. 23 24 33 25
Mail: palle-baunsgaard@outlook.dk